Styrelsen

Vår styrelse

 

Ordförande: Gustaf Lange

Vice ordförande: Zandra Conradsson

Kassör: Susanne Rydqvist

Sekreterare: Camilla Nilsson

Ledamot: Patricia Israelsson

Ledamot: Jane Carlström

Ledamot: Mirelle Jonsson

Suppleant: Carin Lundberg Papp

Suppleant: Tina Hansson

Vår valberedning

Sammankallande: Karin Lindahl

Annika Hagberg

Irene Sturesson

Våra revisorer

Thomas Andersson

Peder Johansson


Revisor suppleanter:

Irene Sturesson